Z českého internetu se vytrácí kvalita

Rozhovor pro Mediaguru.cz z podzimu roku 2011.

Na konferenci Czech Internet Forum 2011 jste měl hodně kritický příspěvek k současné situaci na mediálním trhu, kdy jste nešetřil nikoho z obvyklého řetězce klient – mediální agentura – médium / mediální zastupitelství. Poukazoval jste zejména na krátkodobost uvažování a nadřazování vlastních zájmů nad zájmy obecnými. Je to podle Vás největší problém současného českého internetu?

Předně je třeba říci, že to byla hodně zesilující karikatura. Můj pohled se točil primárně kolem toho, jak individuální situace klíčových pracovníků dokážou z dlouhodobého hlediska deformovat trh. Jednotlivci jsou v práci ovlivňováni svou soukromou situací – potřebují zajistit svoje živobytí, a protože jejich odměna je často navázána na kritéria krátkodobého úspěchu, zaměřují se logicky na generování krátkodobého zisku. Což dlouhodobě škodí jejich vlastní firmě, ale taky celému trhu, pokud se takto protne víc vlivů najednou. A dnes, kdy trh není jednoznačně růstový, konkurence je silná, vstup do odvětví snadný a množstvím lze nahradit nedostatek kvality, tlak směrem k nejrychlejším a nejjednodušším řešením zesiluje. Pak z celého procesu začne vystupovat cena jako hlavní, ne-li jediné řešení pro přežití na silně konkurenčním trhu. A to je špatně úplně pro všechny.

Podle toho, co říkáte, tak se ukazuje, že potíže médií, kde operuje větší počet provozovatelů, jsou takřka totožné a že řeší podobné problémy: velký počet hráčů, vysoké slevy, klesající kvalita…

Proč by tomu mělo být jinak? Není to jen otázka médií, ale třeba i retailu. Výrobci šidí zboží, zmenšují obaly na úkor produktu, podstatu vyplňují náhražkami. Princip je všude stejný. Podstatou je krátkodobý pohled. Samozřejmě v Česku je nesmírně těžké vybudovat věc, která stojí na značce – částečně je to otázka kupní síly, ale velká část zákazníků také nedokáže mít nároky, nepoznají kvalitu a nedovedou ji vyžadovat. Tím pádem se neorientují po výstupu, který dává smysl, ale podstatná je pro ně cena, nebo první signál, který impulsivně řeší, popřípadě uspokojení základní, nikoliv přidané hodnoty.

Jak se k tomu mají postavit provozovatelé médií?

Ideální by bylo, kdyby si vlastník řekl, že si půjde svou cestou, že se nebude ohlížet na okolí. Je to ale dost výjimečné a nákladné řešení. Ve filmu Občan Kane je scéna, kterou jsme promítali i na vyhlášení Křišťálové Lupy, kdy Kane trvá na tom, že ztrátové médium bude provozovat, protože mu dává smysl ho dotovat klidně celý život. Je to sice filmové přirovnání, ale výstižné. Ten člověk měl nějakou vizi a byl tomu ochoten podřídit i ekonomický neúspěch, protože pro něj byl obsah v té chvíli důležitější než hospodářský výsledek – a samozřejmě na to měl peníze. V Česku je ten problém, že tady není dost lidí, kteří mají na média vysoké nároky a jsou ochotni za ně zaplatit. A mecenášství taky není moc v módě.

Otázka je, jestli si lidi zvyknou, že za kvalitní média mají platit.

Začal tu například vycházet Forbes a není to špatné čtení. Pro užší cílovou skupinu může být dobře zaměřené a inspirativní. Navíc tohle je zrovna věc, kterou jsou lidi ze statusových důvodů ochotni zaplatit. Už jen pro to, aby dali najevo, že mají s takovým časopisem něco společného. Věřím, že cesty k úspěchu existují, ale neříkám, že se dají snadno najít a prošlapat.

Pokud se ještě vrátíme k úvodu, vysoké slevy vedou k deformaci trhu jako takového. Vzhledem k tomu, že v letošním roce investice do online reklamy nerostou, nedostává se internetová reklama z pohledu vynaložených investic ke svému stropu?

Dospěli jsme do stádia, kdy je internetová reklama kusově velmi levná. Deklarovaný růst byl dosud často generovaný tím, že se protáčelo víc impresí za stejnou cenu. Je to spojené s tím, co jsem už říkal, jde o nejjednodušší cestu, jak získat klienty. Ale teď už narážíme na limity, protože není kam moc klesat. V Británii už dochází k tomu, že display reklama má větší dynamiku než PPC. To je přesně důsledek toho, že když display zlevníte na cenu PPC, tak potom začnou lidi přemýšlet, co to vedle sebe znamená, a jestli tím pádem práce se značkou nepřináší nějaké jiné cíle než jen prostou konverzí uživatelů. To je totiž pořád dokola. Pokud mám osvícenější pohled, tak přihlížím i k jiným měřítkům, než je levná cena. Je možné, že pod tím tlakem lidé zjistí, že nemůžou dělat nic jiného než zkusit něco nového a přemýšlet v širších souvislostech. Ten tlak, aby tomu člověk dal víc než dosud, aby to nebylo tak lenivé, samozřejmé, tradiční a pořád stejné, začíná být stále větší a může přinášet nějaký efekt.

Kdo by měl zadavatele naučit, co je ta kvalita?

To je nekonečná diskuse a není to jen u nás. Uvedu to na příkladu farmářských trhů. Ty vzbudily diskusi ohledně kvality potravin, lokálních věcí atd., dokázaly místo ceny dostat do zorného pole další parametry hodnocení. To může být ten způsob – vytvořit přesvědčivou alternativu a donutit zbytek trhu, aby se s tím musel taky nějak vyrovnat. Už teď existuje dříve nemyslitelná skupina zákazníků, kteří dokážou poznat kvalitní potraviny a zaplatit za ně. I obchodní řetězce se tomu začínají přizpůsobovat. Určitě to platí pro jakýkoliv trh.

Dovedete si představit na českém internetu jiný platební model než ten stávající?

Pokud se o internetu bavíme společně s mobilními zařízeními, tak ano. Věřím na předplatné na iPadu.

To myslíte zejména pro vydavatele tištěných produktů?

Ilustruji na sobě tu zkušenost: končím s tištěnými novinami, bezbolestně přecházím na elektronická vydání. Je to v jednom zařízení, je to mobilní, pohodlné. Výrobci dokázali dotáhnout technologii tak daleko, že ovládání nedělá nikomu problém. Proto si myslím, že mobilní zařízení mají šanci prorazit bariéru uživatelskou, psychologickou i platební. Jedině proto, že Mafra začala před 13 lety tvrdě šlapat do internetu s iDnes.cz, je dnes na webu jednoznačně nejdále z tištěných vydavatelů. Přechod z tištěného vydání do online se jim podařil proto, že před 13 lety udělali zásadní úvahu, že do toho půjdou. Pokud totéž dnes vydavatelé neudělají s mobilními technologiemi, tak ten náskok mít nebudou. Je to prostě alternativní cesta k tomu, jak se dostat k nové cílové skupině. Pokud zainvestují do tohoto oslovení, byť na začátku s prodělkem, mají předpoklad, že si vychovají nové stálé předplatitele. Respekt jde tím směrem ukázkově (Respekt pro iPad se stal vítězem kategorie Inspirace roku v anketě Křišťálová Lupa 2011 – pozn. red.).

A pokud jde o čistě onlinová média? Neměla by se také poohlížet po novém modelu, než ten který mají a který je postaven výlučně na příjmech z inzerce?

Myslím si, že kombinace reklamy a obsahu dává smysl a vždycky to tak bylo. Teď je jen otázkou, jak se poměry nastaví, aby odvětví bylo životaschopné. Určitou roli může samozřejmě sehrát prostá konsolidace trhu, na kterém nebude mnoho subjektů, které jen „překlápějí“ obsah, místo toho, aby ho dělaly. Na internetu dnes existuje spoustu balastu, kdy se objevují články, které nemají vůbec žádnou hodnotu. Vzhledem k tomu, že vstup do odvětví je tak snadný, tak se i pro tento typ obsahu daly a ještě dají sehnat peníze. Ale to možná už nebude. Tím pádem se pozornost čtenářů bude moci koncentrovat na to, co dává smysl. Jestli to tak bude, nebo ne, těžko říct. Je možné, že se z celého trhu ztratí část peněz, ale někde reklama být musí. Mohou taky přijít skupiny lidí jako Žít Brno (web, který získal 2. místo v kategorii Projekt roku v anketě Křišťálová Lupa 2011 – pozn. red.), které nevytvářejí nutně obsah ve zpravodajském stylu, ale jsou to lidé, kteří kolem sebe dokázali vytvořit energii, nabalit na sebe zájem a uživatelskou skupinu. Ve chvíli, kdy získají ohlas, tak se klidně dokážou profesionalizovat a získat peníze. Věřím v to, že lidé, kteří se zmobilizují, přijdou s nějakým nápadem, který je opravdu zajímavý a budou ho dělat dobře, tak jsou schopní si na sebe vydělat.

To by byla samozřejmě ta lepší prognóza. Může být, že se naopak těm „příživníkům“ podaří na trhu udržet.

Zase záleží na osvícenosti těch, kteří inzerci kupují. Pokud je pro ně rozhodující cena za klik, tak chápu, že umožní přežít i těm provozovatelům, kteří žádný obsah nemají, pouze nějakým způsobem získávají návštěvnost. Pokud peníze nepůjdou na kvalitní projekty, tak to samozřejmě bude těžké.

Působíte zároveň jako předseda Výkonné rady internetového sdružení SPIR. Je nějaký moment v letošním vývoji, který považujete na internetu za zlomový?

Co se týče obsahové části, tam mnoho nového není. Podobu trhu mohou ovlivnit nové akvizice, kterých je teď celkem hodně. Ale to zásadní, je myslím jednoznačně průlom směrem k mobilům. Trend k elektronizaci je velmi silný. Musím říci, že i ve mně se to letos zlomilo. Byl jsem k tomu skeptický, protože technologie toho mnoho neuměly, nebylo to uživatelsky přívětivé a vůbec jsem nevěřil, že se na tom dá vystavět byznys model. Ale ta doba teď přišla. Když se podíváme na penetraci tabletů v zahraničí, tak už je má podstatná část lidí a tuto skupinu nelze dlouhodobě podceňovat. Mladá generace za chvíli nebude s ničím jiným fungovat. Nepřijmout to jako fakt, je jen neochota lidí, kteří s něčím žili celý život a mají problémy adaptovat se do nového systému, přistoupit na to, že ta změna je nutná. Nedivím se tomu, protože těch změn je každý měsíc několik a člověk je ani nestačí zaznamenávat. Lidé, kteří jsou zvyklí na tradiční model, těmto novinkám nevěří, protože jim nejsou blízké. Ale když si vezmete generaci kolem dvaceti let, jim zase není blízký ten starý model chování. Za deset let z nich budou třicátníci, a co od nich budeme chtít? Aby se učili fungovat po staru? To přece nejde. Takže z tohoto hlediska není jiné cesty.

Když se ještě vrátíme k otázce kvality na internetu, vaše společnost Internet Info je pořadatelem tradiční internetové soutěže Křišťálová Lupa. Může ta pomoci ve zvyšování povědomí o kvalitních projektech?

Jsme pyšní na to, že jsme v letošním ročníku přeskupili kategorie a vymysleli nové. V nominacích se tak objevilo 50 projektů, které dosud nebyly v historii Křišťálové Lupy nominované. Díky tomu se nám podařilo ukázat na věci, které ještě nejsou v hlavách lidí dostatečně zapsané, ale jsou inovátorské, inspirativní a mají svou hodnotu. Když se povede v popularizační anketě včas upozornit na zajímavé typy aktivit, považuji to za úspěch. Do povědomí decision makerů a odborné veřejnosti se tak může podařit dostat informace o něco dřív, než by se tak stalo přirozenou cestou. A každý náskok může hrát roli.

275 thoughts on “Z českého internetu se vytrácí kvalita

 1. tadalafil canada

  tadalafil canada

 2. zithromax generic

  zithromax generic

 3. keflex doxicycline

  keflex doxicycline

 4. azithromycin sds

  azithromycin sds

 5. zithromax dosing

  zithromax dosing

 6. erythromycin topical

  erythromycin topical

 7. flagyl drinking napsal:

  flagyl drinking

  flagyl drinking

 8. ciprofloxacin moa

  ciprofloxacin moa

 9. keflex bactericidal

  keflex bactericidal

 10. zithromax cost napsal:

  zithromax cost

  zithromax cost

 11. ciprofloxacin coupon

  ciprofloxacin coupon

 12. celebrex 200mg uk

  celebrex 200mg uk

 13. 3gorilla napsal:

  2insufferable

 14. sildenafil napsal:

  sildenafil

  sildenafil

 15. 2churlish napsal:

  1continental

 16. viagra napsal:

  viagra

  viagra

 17. revatio napsal:

  revatio

  revatio

 18. online casino with free signup bonus real money https://cybertimeonlinecasino.com/

 19. farmers only dating website https://wowdatingsites.com/

 20. online casino hosting sanjeev beemidi https://online2casino.com/

 21. 2confront napsal:

  3pendulum

 22. 1distributions napsal:

  1auxiliary

 23. one on one gay sex chat on camera for masterbation https://gay-live-chat.net/

 24. transcript of a man’s first gay chat https://gayinteracialchat.com/

 25. i need someone to write my paper https://sociologypapershelp.com/

 26. 3phonograph napsal:

  1sheffield

 27. coursework info napsal:

  creative writing english coursework https://brainycoursework.com/

 28. custom coursework writing service https://writingacoursework.com/

 29. st аugstine fl book matches online dateing https://datingwebsiteshopper.com/

 30. custom writing napsal:

  custom writing

  essay writing help custom writing essay writing help, an.

 31. where to buy generic viagra online safely

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 32. what are the side effects of tadalafil

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 33. custom essay writing toronto

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 34. where can i buy an essay online

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 35. essay writer generator

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 36. essay writing services usa

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 37. custom writing essays

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 38. essay conclusion help

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 39. custom writing essay

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 40. mba admission essay writing service

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 41. admission essay help

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 42. graduate school essay writing service

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 43. help with essay papers

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 44. cheap custom essay

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 45. essay help websites

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 46. buy essay paper napsal:

  buy essay paper

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 47. english literature essay help

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 48. valacyclovir online pharmacy

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 49. united healthcare online pharmacy

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 50. costa rica pharmacy xanax

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 51. illegal online pharmacy

  Z českého internetu se vytrácí kvalita | Simkanic.cz

 52. pharmacy book store

  pharmacy book store

 53. cialis professional 20 mg

  cialis professional 20 mg

 54. viagra capsule price

  viagra capsule price

 55. does cialis lower your blood pressure

  does cialis lower your blood pressure

 56. online cialis napsal:

  online cialis

  online cialis

 57. order viagra in the us

  order viagra in the us

 58. buy generic viagra europe

  buy generic viagra europe

 59. best over the counter female viagra

  best over the counter female viagra

 60. cialis manufacturer coupon free trial

  cialis manufacturer coupon free trial

 61. pharmacy viagra generic

  pharmacy viagra generic

 62. tadalafil over the counter

  tadalafil over the counter

 63. best place to buy generic cialis online

  best place to buy generic cialis online

 64. buy generic cialis online

  buy generic cialis online

 65. can i buy viagra from pharmacy

  can i buy viagra from pharmacy

 66. oxycodone florida pharmacy

  oxycodone florida pharmacy

 67. best viagra for sale

  best viagra for sale

 68. cialis mit paypal bezahlen

  cialis mit paypal bezahlen

 69. where can i buy female viagra

  where can i buy female viagra

 70. best cialis online

  best cialis online

 71. robaxin online pharmacy

  robaxin online pharmacy

 72. tadalafil online cheap

  tadalafil online cheap

 73. pharmacy viagra price

  pharmacy viagra price

 74. sildenafil citrate generic viagra

  sildenafil citrate generic viagra

 75. sildenafil online canada

  sildenafil online canada

 76. cost generic viagra

  cost generic viagra

 77. where can i buy viagra in australia

  where can i buy viagra in australia

 78. sildenafil price comparison uk

  sildenafil price comparison uk

 79. marley drugs tadalafil

  marley drugs tadalafil

 80. buy brand cialis overnight

  buy brand cialis overnight

 81. what is the normal dose of cialis

  what is the normal dose of cialis

 82. cialis online australia

  cialis online australia

 83. metronidazole pharmacy

  metronidazole pharmacy

 84. gabapentin food napsal:

  gabapentin food

  gabapentin food

 85. trimethoprim/sulfamethoxazole class of antibiotic

  trimethoprim/sulfamethoxazole class of antibiotic

 86. tamoxifen flatulence

  tamoxifen flatulence

 87. symptoms of pregabalin withdrawal

  symptoms of pregabalin withdrawal

 88. valcivir (valacyclovir)

  valcivir (valacyclovir)

 89. liek lisinopril napsal:

  liek lisinopril

  liek lisinopril

 90. metformin biogaran

  metformin biogaran

 91. lasix solubility

  lasix solubility

 92. zofran and rybelsus

  zofran and rybelsus

 93. semaglutide for prediabetes

  semaglutide for prediabetes

 94. 34 units semaglutide

  34 units semaglutide

 95. can i take keflex while pregnant

  can i take keflex while pregnant

 96. zoloft pregnancy

  zoloft pregnancy

 97. metronidazole rodogyl

  metronidazole rodogyl

 98. how long do cymbalta withdrawals last

  how long do cymbalta withdrawals last

 99. fluoxetine generic names

  fluoxetine generic names

 100. gabapentin iqb napsal:

  gabapentin iqb

  gabapentin iqb

 101. is cephalexin safe for pregnant dogs

  is cephalexin safe for pregnant dogs

 102. fluoxetine duloxetine

  fluoxetine duloxetine

 103. viagra 400mg napsal:

  viagra 400mg

  viagra 400mg

 104. teva escitalopram reviews

  teva escitalopram reviews

 105. can you get high off lexapro

  can you get high off lexapro

 106. cephalexin sun exposure

  cephalexin sun exposure

 107. ciprofloxacin ingredients

  ciprofloxacin ingredients

 108. bactrim rash after 10 days

  bactrim rash after 10 days

 109. can i take bactrim sooner than 12 hours

  can i take bactrim sooner than 12 hours

 110. clindamycin vs amoxicillin

  clindamycin vs amoxicillin

 111. ddavp rio de janeiro

  ddavp rio de janeiro

 112. wet finger method effexor withdrawal

  wet finger method effexor withdrawal

 113. ezetimibe stroke

  ezetimibe stroke

 114. best time of day to take diltiazem

  best time of day to take diltiazem

 115. contrave $99 napsal:

  contrave $99

  contrave $99

 116. depakote and alcohol

  depakote and alcohol

 117. amoxicillin vs augmentin

  amoxicillin vs augmentin

 118. bupropion and citalopram

  bupropion and citalopram

 119. cozaar and grapefruit

  cozaar and grapefruit

 120. diclofenac sodium 75mg tab

  diclofenac sodium 75mg tab

 121. why does flomax have to be taken after a meal

  why does flomax have to be taken after a meal

 122. flexeril overdose

  flexeril overdose

 123. can you take aspirin after covid vaccine

  can you take aspirin after covid vaccine

 124. amitriptyline for migraines

  amitriptyline for migraines

 125. allopurinol medication

  allopurinol medication

 126. aripiprazole drug class

  aripiprazole drug class

 127. how much ashwagandha should i take

  how much ashwagandha should i take

 128. ic baclofen napsal:

  ic baclofen

  ic baclofen

 129. celexa hair loss

  celexa hair loss

 130. augmentin goodrx

  augmentin goodrx

 131. abilify side effects

  abilify side effects

 132. remeron recreational

  remeron recreational

 133. actos discontinuing

  actos discontinuing

 134. valhalla semaglutide

  valhalla semaglutide

 135. is protonix a ppi

  is protonix a ppi

 136. how long does robaxin stay in your system

  how long does robaxin stay in your system

 137. repaglinide first pass metabolism

  repaglinide first pass metabolism

 138. acarbose encephalopathy

  acarbose encephalopathy

 139. synthroid discontinuation

  synthroid discontinuation

 140. voltaren gel 2% for sale

  voltaren gel 2% for sale

 141. glimepiride and sitagliptin

  glimepiride and sitagliptin

 142. tamsulosin for treatment of kidney stones

  tamsulosin for treatment of kidney stones

 143. ivermectin 3mg pill

  ivermectin 3mg pill

 144. 25mg spironolactone for acne

  25mg spironolactone for acne

 145. clonazepam and tizanidine

  clonazepam and tizanidine

 146. what does venlafaxine look like

  what does venlafaxine look like

 147. cialis online pills

  cialis online pills

 148. tadalafil troches

  tadalafil troches

 149. sildenafil citrate tablets 100mg how to use

  sildenafil citrate tablets 100mg how to use

 150. online pharmacy phentermine uk

  online pharmacy phentermine uk

 151. oxycodone 5 mg pharmacy price

  oxycodone 5 mg pharmacy price

 152. order levitra tablets

  order levitra tablets

 153. levitra 40 mg reviews

  levitra 40 mg reviews

 154. sildenafil cream

  sildenafil cream

 155. stromectol online pharmacy

  stromectol online pharmacy

 156. ivermectin new zealand

  ivermectin new zealand

 157. ivermectin india

  ivermectin india

 158. ivermectin over the counter uk

  ivermectin over the counter uk

 159. mylan tadalafil napsal:

  mylan tadalafil

  mylan tadalafil

 160. where to buy stromectol online

  where to buy stromectol online

 161. sildenafil vs tadalafil vs vardenafil

  sildenafil vs tadalafil vs vardenafil

 162. female viagra buy

  female viagra buy

 163. cost of ivermectin pill

  cost of ivermectin pill

 164. where to buy viagra online australia

  where to buy viagra online australia

 165. buy tadalafil 20mg online

  buy tadalafil 20mg online

 166. vardenafil price per pill

  vardenafil price per pill

Napsat komentář