Jak přemýšlet o médiích ve světle mediální revoluce

Téma médií a jejich proměn v současném světě, je velmi aktuální a právě jim se na přednášce v rámci Bloku expertů, věnoval Ján Simkanič. Ján Simkanič je sedmatřicetiletý novinář a publicista, který v minulosti přispíval do Literárních a Lidových novin a příležitostně publikuje v časopise Respekt a na serveru Lupa.cz. V současné době je výkonným ředitelem finančního serveru Měšec.cz. Působí ve vedení Sdružení pro internetový rozvoj a je duchovním otcem ankety Křišťálová lupa. Sám sebe vnímá jako „novináře, vydavatele, grafomana, kavárenského povaleče, moderátora, twittermaniaka, scenáristu, režiséra, idealistu, cynika, pyromantika a mnoho další inkarnací.

Záznam live bloggingu najdete jako obvykle v Blogu z bloku.

Dnešní stav mediálního světa klade před uživatele i poskytovatele mediálních sdělení nespočet otázek. Stále více lidí se ptá zejména po smyslu médií a jejich vlivu. Proměna mediální krajiny je dána především revolucí v oblasti technologií. Penetrace online reality do všech částí lidského konání a existence postavila před mediální byznys i uživatele zásadní existencionální otázky. Radikální proměna prostředí, které umožňuje distribuci mediálních sdělení, znamená i zásadní proměnu konzumace obsahu uživatelem.

 

 

Srovnatelnou revoluci znamenal pro mediální svět i příchod televize. Do té doby převážně textová sdělení naučila uživatele dekódovat texty, a ti byli většinou vybaveni schopností orientace v nich. Televize ovšem dodala obraz. Lidé začali zcela jinak, a často pasivně, vnímat informace. Ve chvíli, kdy se média dostala pod vliv internetu, dochází k dalšímu dramatickému posunu situace. V dnešní době tak vidíme např. mnoho dětí, které nejsou vůbec schopné pracovat s textem. Nechápou smysl psaných vět a sdělení. Pro pochopení potřebují vizuální složku. Do internetového prostředí se však postupně přesunují další a další média, včetně klasických. Asi bychom nenašli v současnosti novinový titul, který nemá svou online mutaci. Toto nové prostředí nepřináší pouze jinou technologickou platformu pro distribuci obsahu, ale od základů mění systém vnímání klasických médií, zejména novin. V době existence pouze papírových vydání byl uživatel zvyklý na denní periodicitu. Věděl, že nová porce informací přijde s dalším ránem, v případě večerníků, večerem. V internetovém prostředí ovšem existuje jednotlivý text. Lidé jsou naučeni přijímat články a zprávy a vyznačují se brandovou fluktuací. Jednotlivé tituly pak velmi obtížně budují značku a loajalitu čtenářů. Stejně problematická je monetizace produktu. Došlo k zásadnímu přeskupení finančních toků v mediálním prostředí a vydavatelé pociťují především masivní odliv ze segmentu inzerce, a to jak firemní, tak individuální. Možností pro inzerenty je nespočet a stejně tak vstup do mediálního prostoru je velmi jednoduchý. Všechny tyto komplikace se opakovaně otevírají s rozvojem mobilních aplikací, které nutí budovat systém distribuce opět od začátku a jinak.

Ján Simkanič

Ruku v ruce se změnami v distribuci jde i proměna obsahu. Patrný je zejména příklon k zábavě a zplošťování informační náročnosti. Tím, že se média perou o každého inzerenta, jsou mnohem náchylnější k ovlivňování obsahu inzerentovými požadavky. Dochází k prorůstání komerčních zájmů do míst, která by měla patřit pouze nezávislému obsahu. Často nemusí jít rovnou o prosazování přímých zájmů klienta, ale „pouze“ o přihlížení k požadavků klientovy cílové skupiny.Mediálnímu titulu dnes konkuruje celé internetové prostředí a se zvyšujícím se rytmem tvorby i konzumace informací dochází k recyklaci zpráv z jednoho titulu do druhého. Jsme svědky unifikace, kdy všichni vlastně „píší to samé“. Celý prostor se začíná zahlcovat informačním balastem, což zvyšuje nároky na schopnost veřejnosti informace filtrovat a orientovat se v nich. V takové chvíli se uživatelé uzavírají do svých názorových bublin a vybírají média, která konvenují s jejich viděním světa. Těm následně důvěřují. Nastalý chaos pochopitelně nahrává i obskurním médiím, kterých se chytají uživatelé neorientující se v informační recyklované záplavě, ochotni přijímat absurdní, ale radikálně jiné, názory a postoje.

Popsaný ekonomický a tvůrčí stav způsobuje enormní tlak na novináře, kteří se mnohdy buď přizpůsobí takové práci, kdy „neřeknou vše“ či „řeknou jen něco“, nebo raději z mediálního prostředí odejdou.Existenční problémy staví vydavatelství před nutnost hledání nových ekonomických modelů jejich fungování. Zkouší tak v různých strukturách zpoplatňovat obsah nebo kombinují různé druhy příjmů z několika platforem. Zvláštní kapitolou je koncentrace vlastnictví v rukou oligarchických figur. V České republice je aktuální zejména aktivita Andreje Babiše. Jeho kombinace politické, ekonomické a mediální moci, je pro systém svobodných a důvěryhodných médií vražedná. Nastalá situace dále znevěrohodňuje celé mediální prostředí, což způsobuje zacyklení veškerých zmíněných negativních aspektů.

Zdroj: InFlow